Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : 100+1 otázek a odpovědí o krevním tlaku

Autor: Eliška Sovová
Nakladatelství: Grada Publishing
Město: Praha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 88
ISBN: 978-80-247-2281-8
cena : 120-150 Kč
Anotace

Je známým faktem, že kardiovaskulární onemocnění patří na první místo v příčinách úmrtí ve vyspělém světě. Vysoký krevní tlak je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů těchto onemocnění. Jak ale těmto rizikovým faktorům předejít? Co můžeme pro své zdraví udělat a jak jednat, pokud již byl vysoký krevní tlak zjištěn? Další z řady 100+1 otázek a odpovědí se věnuje právě tomuto palčivému tématu: autorka čtivou a srozumitelnou formou odpovídá na všechny otázky, které s krevním tlakem souvisejí, od základních informací
až po možnosti prevence či nejnovější poznatky v léčbě. Velká část je věnována praktickým doporučením správného měření krevního tlaku v domácím prostředí


Naše recenze

Knihu napsala lékařka, která se zaměřuje na tuto problematiku. Publikace je určená všem lidem, kteří chtějí vědět více o tlaku. Je pro ty, kteří mají s krevním tlakem potíže, ale i pro ty, kteří se zajímají o své zdraví a hledají možnosti prevence.
Monografie obsahuje sedm hlavních kapitol. První kapitola je zaměřená na definici krevního tlaku a přiblížení základních informací o něm. Druhá kapitola se zaměřuje přímo už na vysoký krevní tlak, definuje ho, rozděluje a seznamuje čtenáře s primární a sekundární hypertenzí. Třetí kapitola se rovněž zaobírá hypertenzí, konkrétně stádii, výskytem a komplikacemi. Další kapitola seznamuje čtenáře se vším, co souvisí s měřením tlaku. Dále kniha popisuje vyšetření při hypertenzi a stanovení rizika, léčbu hypertenze a poslední kapitola čtenáři popisuje nízký tlak. Kniha je psána formou otázek, které čtenáře nejčastěji napadnou v souvislosti s krevním tlakem. Jak kniha slibuje je těchto otázek 100 + 1 (závěr).
Publikace je velmi čtivá, a to právě díky rozdělení na jednoduché otázky a cca půlstránkové odpovědi. Lékařka se snaží psát tak, aby to bylo pro všechny velmi čtivé.
Na konci knihy navíc najdete seznam zkratek, použitou literaturu a obrázkovou přílohu, která vám nabízí další publikace z oblasti zdraví.

název knihy : Diety při onemocnění hypertenzí (vysoký krevní tlak)

Nakladatelství: Sdružení MAC, spol. s. r. o.
Město: Praha
Rok vydání: 1999
Počet stran: 31
ISBN: 80-86015-45-9
cena : 40-50 Kč
Anotace

„Vycházíte z ordinace, kde jste se právě dozvěděli, že vaše zdravotní problémy má na svědomí vysoký krevní tlak (hypertenze). V ruce držíte recept, hlavou vám víří spousta nových informací a doporučení, které jste vlastně v bezprostředním stresu ani příliš nevnímali.“ (z knihy)


Naše recenze

Tuto útlou publikaci můžeme dělit na dvě části. První část tvoří informace týkající se vysokého krevního tlaku, druhá polovina je tvořená konkrétními recepty, které jsou vhodné pro pacienty s vysokým tlakem. První část je formulovaná otázkami a odpověďmi, které poskytuje lékař Pavel Gregor, který je uznávaným specialistou v Kardiocentru II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jsou řešeny nejzákladnější a pacienty nejčastěji pokládané otázky, na které lékař odpovídá co nejsrozumitelněji, aby odpovědím porozuměl každý laik. Po otázkách a odpovědích následuje přehled potravin zakázaných, doporučených a také tu najdete technologické postupy, které při přípravě pokrmů lze použít. Dále už následují konkrétní recepty, které jsou rozdělené na polévky, hlavní jídla, zeleninová jídla, sladká jídla, malá studená jídla a saláty. U každé skupiny je několik pokrmů, které jsou napsány jednoduše a většinou nejsou ani složité na přípravu. Celkově je kniha velmi přehledná a jednoduše psaná, proto se stává užitečným návodem na to, jak se stravovat v případě problémů s hypertenzí. Kniha obsahuje kromě obsahu také rejstřík, který je sestaven podle základních použitých potravin.

název knihy : Jak snížit krevní tlak bez léků

Autoři: Martin Middeke, Edita Pospisilová, Klaus Vőlker
Nakladatelství: Erika
Rok vydání: 1994
Město: Praha
Počet stran: 174
ISBN: 80-85612-65-8
cena : 40-50 Kč
Anotace

V této knize nám odborný lékař, vědecká pracovnice v oblasti výživy a sportovní lékař ukáží, jak mohou pacienti s hypertenzí svůj krevní tlak úspěšně a trvale snížit bez léků. Autoři nás použít o rizikových faktorech pro srdce a oběhový systém, o příčinách hypertenze a doprovodných onemocněních.


Naše recenze

V úvodu knihy autoři seznamují čtenáře s vysokým krevní tlakem. Dále se zaměřují na jeho příčiny, kterými jsou např. dědičnost, nadváha, stres, kouření, organické příčiny, chemická zátěž, poměry bydlení, káva a alkohol, prostředí, výživa, sociální prostředí…. Další kapitola je zaměřená na měření krevního tlaku lékařem, v lékárně, ale i doma. Dozvíte se také více o doprovodných onemocněních (zvýšená kyselina močová, cévní choroby, poruchy metabolismu tuků…). Následuje kapitola o léčbě vysokého tlaku. Autoři popisují medikamentózní léčbu, ale také léčbu bez léků, tj. redukce váhy, uvolňování stresu, význam dýchání, odpočinek, jóga, zdravá výživa, progresivní svalová relaxace, omezení soli atd. Obsah se zaměřuje i na to, jak můžete a nemůžete sportovat, máte-li vysoký tlak. Tato kapitola je vcelku obsáhlá a odpoví vám na nejčastější otázky v této souvislosti. Samozřejmě nechybí také kapitola o správné výživě (správný výběr potravin, redukce váhy, neslaná dieta, senzibilizace chuti…). Najdete tu i pokyny k receptům. Kniha je velmi cenným návodem jak účinně snižovat krevní tlak. Je srozumitelná a psaná vcelku čtivou formou. Je dobře členěná a není problém se v ní dobře orientovat. Publikace neobsahuje obrázky. Najdete tu přehledné tabulky.


Recenzi knihy "Jak zvládat svůj krevní tlak" najdete na webu krevni-tlak.info

název knihy : Nemoci srdce a oběhového systému

Autorka: Maria Treben
Nakladatelství: Dona
Město: České Budějovice
Rok vydání: 2001
Počet stran: 98
ISBN: 80-7322-001-6
cena : 60-80 Kč
Anotace

Nemoci srdce a oběhového systému je další z nové řady knih o zdraví, tentokrát věnovaná onemocnění srdce. Jedná se o zcela přepracované, nové a doplněné dílo. Kromě rad k používání bylin při léčení zde najdete i informace o úspěších dosažených při léčbě, tipy pro předcházení nemocem, zajímavosti o léčivých bylinách a jejich domácím využití.


Naše recenze

V úvodu najdete informace o léčivých bylinách, konkrétně o určování bylinek, jejich sbírání, skladování a použití. V další kapitole jsou tipy pro předcházení nemocem – otužování, studené sprchování, masáže pokožky, běhání v rose, běhání ve sněhu. Dále tu je o vodoléčbě a zábalech. Dozvíte se o nemocech srdce a krevního oběhu. V následující kapitole jsou popsány druhy onemocnění – angina pectoris, arterioskleróza, bušení srdce, hučení v uších, kornatění, křeče v žilách, křečové žíly, kuřácká noha, kuřácká závislost, malátnost, migréna, neklid, nízký krevní tlak, noční pocení, otevřená noha, pocity celkové slabosti, poruchy krevního oběhu, poruchy látkové výměny, poruchy prokrvování… Dále se kniha zaměřuje na úspěchy při léčbě srdečních a oběhových onemocněních. Další kapitola popisuje léčivé byliny a rady pro domácnost. Přibližuje česnek medvědí, jitrocel kopinatý, jmelí bílé, kopřivu dvoudomou, mateřídoušku, pampelišku, jarní čaj, přesličku rolní, švédské byliny, čaj pro hubnutí….Najdete tu také seznam léčivých bylin. Kniha je velmi přehledná a dobře strukturovaná. Obsahuje mnohé obrázky bylin. Na konci publikace je přehled dalších knih nakladatelství Dona.

název knihy : Vysoký krevní tlak...nic se neděje?

Autor: Pavel Jedlička
Nakladatelství: HYPERTENZE.EU
Město: Havlíčkův Brod
Rok vydání: 2007
Počet stran: 111
ISBN: 978-80-239-9943-3
cena : 390 Kč
Anotace

Hypertenze postihuje ve vyspělých zemích asi 20 - 50% dospělé populace a představuje tak závažný zdravotní problém. Tím spíše, že uspokojivé kontroly krevního tlaku dosahuje pouze každý pátý člověk s hypertenzí. Je proto enormně důležité, aby lidé, kteří jí trpí, byli kvalifikovaně a srozumitelně seznámeni s její podstatou, komplikacemi a léčbou.


Naše recenze

Po úvodu následuje kapitola, která se zabývá kořeny hypertenze. Další kapitola je zaměřená na rizika, která plynou z vysokého krevního tlaku. Dozvíte se více o cévách a také, proč není hypertenze považovaná za nemoc. Bude vám přiblížena ve zkratce problematiky různých faktorů ovlivňujíc hypertenzi (kouření, obezita…). Jsou tu také informace o dlouhodobých důsledcích hypertenze, o tom, jak správně měřit krevní tlak – o měnícím se tlaku, o rtuťových měřících přístrojích, digitálních přístrojích atd. Následující kapitola se věnuje typům hypertenze a jejich rizikovosti. Dále vám kniha poradí, co všechno musíte sledovat při hlídání si vaší hypertenze, jak se vyvíjí léky na hypertenzi a jak je používat, čím se léčí hypertenze a upozorňuje na to, že není lék jako lék. Poslední kapitola monografie se snaží čtenáři sdělit, že budoucnost je jen v jeho rukách a že záleží jen na něm, jak naloží se svým vysokým tlakem. Kniha je velmi pěkně a přehledně strukturovaná. Je psaná jasně a výstižně tak. Obsahu tak porozumí každý laik. Publikace je doplněná odlehčujícími obrázky. Každá kapitola má v závěru shrnutí nejdůležitějších informací. Jsou tu také mnohé přehledné tabulky. Na konci monografie je slovníček pojmů.

název knihy : Srdce proti infarktu

Autor: Jaroslav Hořejší
Nakladatelství: Avicenum
Město: Praha
Rok vydání: 1986
Počet stran: 344
ISBN: 08-060-86
cena : 39 Kč
Anotace

„PERPETUUM MOBILE...tato dvě latinská slova, jež znamenají „věčně se pohybující“, plula v utopických představách vynálezců v podobě stroje, jenž se vlastní energií trvale pohybuje a koná práci. V muzikantském slovníku zase znamenají rychlou skladbu v neustálém pohybu drobných tónů. Lidské srdce má k obě významům těchto slov velmi blízko.“ (z knihy)


Naše recenze

V úvodu knihy nás autor seznamuje s tím, jaké je srdce, a následně se zabývá jeho historií.V dalších kapitolách se tomuto orgánu věnuje ještě podrobněji. Dozvíte se, jak vypadá pod mikroskopem, o věnci kolem srdce, o oběhu, tlaku a průtoku krve atd. Autor také věnuje pozornost kapitole „Srdce v nemoci“. Zde se zabývá infarktem, cholesterolem, artesklerózou, srážení krve... Dozvíte se více i o neinfekční epidemii infarktu ve spojitosti s vlivem civilizace. Přiblížíte si rizikové faktory a to, jak vznikla a k čemu vedla mapa infarktů. Jsou tu i informace o dědičnosti, kouření, vysokém tlaku, tvrdnutí tepen, o kouření a infarktu… Autor také nahlíží do nitra srdce a přibližuje poznatky dnešní kardiologie, která je mnohem lepší než v dřívějších dobách. Dozvíte se i to, co chirurg může se srdcem dělat –jak ho operovat, ale i jak ho léčit neoperativně. Upozorňuje i na nutnost odpovědnosti za srdce každého z nás. Publikace je odborného rázu, ale porozumí jí i laik, který nemá medicínské vzdělání. Kniha obsahuje několik obrázků, tabulek a grafů. Možná by mohla být o něco přehlednější. Na konci knihy najdete použitou a doporučenou literaturu.

název knihy : Novinky v léčbě hypertenze

Autor: Jaroslav Šimon, Ivana Šípová
Nakladatelství: GEUM
Město: Praha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 88
ISBN: 80-86256-36-7
cena : 219 Kč
Anotace

„Když jsem byl vyzván nakladatelstvím GEUM k sepsání knížky o novinkách v léčbě hypertenze, uvědomil jsem si, že v současné době existuje u nás na toto téma řada dobrých a vyčerpávajících monografií pocházejících od známých domácích autorů a že je také dostatek cizojazyčných publikací dostupných každému, kdo se chce s touto problematikou seznámit.“ (z předmluvy knihy)


Naše recenze

Publikace přináší mnohé poučení o hypertenzi. Nejdříve se dozvíte o ní a o globálním riziku kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních chorob. Poté se autor zaměřuje na tyto oblasti: epidemiologie hypertenze, krevní tlak a riziko chorob, prevalence a incidence hypertenze v populaci, patofyziologie a etiologie hypertenze, měření krevního tlaku, nefarmakologická léčba a prevence hypertenze, farmakologická léčba, strategie farmakoogické léčby, antihypertenziva, léky a s antihypertenzním účinkem ve stadiu výzkumu a klinických zkoušek a ostatní léky, nutriční léčba a prevence hypertenze, alkohol a hypertenze, některé speciální problémy v léčbě hypertenze, hypertenze a obezita, hypertenze a diabetes mellitus, prevence a léčba rezistentní hypertenze, hypertenze ve vyšším věku. Závěr knihy se věnuje možnostem zlepšení léčby, preventivní péči a nevyřešeným otázkách léčby hypertenze. Publikace je určená spíše odborníkům. Je psaná poměrně složitě. Jinak je však přehledná. Na konci knihy najdete použitou literaturu, ale také použité zkratky a akronymy. Rovněž tu je podrobný rejstřík. Kniha obsahuje přehledné tabulky a grafy.

název knihy : Srdeční infarkt: jak mu předcházet a jak se s ním vyrovnat

Autor: Nicolas Danchin, Emmanuel Cuzin
Nakladatelství: Portál
Město: Praha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 119
ISBN: 80-7367-077-1
Anotace

Publikace se věnuje srdečnímu infarktu. Na rozdíl však od mnohých jiných odborných knih se svým jazykem snaží co nejvíce přiblížit čtenáři. Znamená to, že vše vysvětluje tak, aby to snadno pochopil i laik a zároveň se snaží čtenáře nenudit. Kniha obsahuje předmluvu a hned poté si otestujete, co o infarktu víte. Autoři vám rovněž poradí jak rozluštit lékařský odborný jazyk. Poté už přichází kapitola o fungování srdce - stručný přehled. Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na popis infarktu. Dozvíte se, co to je, jak dochází k ucpání tepen, o příznacích, bolestech na hrudi atd. Další kapitola přibližuje nutný pobyt v nemocnici po infarktu a vše, co s ním souvisí. Následující kapitola rozebírá angínu pectoris, její závažnost, léčbu, bypass či rozšíření balonkem atd. V publikaci jsou ještě další tři kapitoly: „Malý průvodce zdravým životním stylem“, „Malý průvodce léky na srdce“ a „Malý průvodce vyšetření srdce“. Poté již následuje stručný doslov a rejstřík.


Naše recenze

Publikace ukazuje, že i když se nepoužívá nadmíra lékařských termínu, lze problematiku infarktu a souvisejících témat dobře vysvětlit. Kniha je určená laikům. Díky struktuře knihy je možné číst ji celou, ale i hledat v ní potřebné informace na přeskáčku. Důležité informace se opakují a rozhodně to není na škodu. Kniha je členěná do mnohých menších podkapitol, které jsou velmi přehledné. Důležité informace jsou znázorněné, a to i barevně. Publikaci provází humorné obrázky pro odlehčení tématu.

název knihy : Když srdce stůně II

Autor: Jan Poněšinský, Martin Daniel, David Frej, Alena Kačinetzová a Galina Krejčová
Nakladatelství: Triton
Město: Praha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 174
ISBN: 80-7254-425-X
Anotace

Kniha se zaměřuje na nemoci srdce a na možných pohledech na ně. Soustředí se především na jiné pohledy než z klasické medicíny. Nejdříve se více dozvíte o psychosomatice, tedy o tom, jak se psychické potíže mohou promítat do fyzického zdraví člověka. Psychosomatiku vám přiblíží MUDr. Jan Poněšický. Další kapitolu připravil MUDr. Martin Daniel a je nazvaná „Sám sobě přítelem“. Je o tom, jak je důležité přistupovat ke svému zdraví, srdci a případné o jeho nemocích. Dozvíte se, co sami můžete udělat pro své srdce a jak podpořit jeho uzdravování. Kapitolu „Akupunktura“ napsala MUDr. Alena Kačinetzová. Ve stručnosti vám přiblíží souvislost této léčebné metody se srdcem. Také další kapitoly se soustředí na srdce v propojení s alternativní medicínou, konkrétně jde o homeopatii (MUDr. Galina Krejčová), tajemství Ájurvédské medicíny (MUDr. David Frej). Na konci publikace autoři upozorňují, že i přes další náhledy na nemoci srdce by vždy měla být na prvním místě odborná pomoc kardiologa. V úplném závěru knihy se dočtete více o autorech a přiložený je rovněž seznam kontaktních adres.


Naše recenze

Publikace je psaná s lidským přístupem. Obsahuje zajímavé informace psané tak, aby jim bez potíží porozuměl i laik. Kniha se dělí do mnohých krátkých podkapitol, které jsou dobře označené a ještě navíc najdete v publikaci četné výčty a další zobrazení umožňující čtenáři pohodlné čtení knihy. Bez zajímavosti nejsou ani příběhy z praxe, kterými je text proložený.


Diskuse (3 komentáře)

Dalibor, (13. 02. 2013 10:50) Reagovat
Také teď trávím čas pročítáním knížek. Ještě před nedávnem jsem jen tušil, že něco jako vysoký tlak je a teď už patřím mezi pacienty, kteří se na něj léčí. Zjišťuju si o tom, co nejvíce, ale docela mě uklidňuje, že léky pomahájí. Přizpůsobil jsem i svůj život tak, aby nenahrával žádným kardiovaskulárním potížím, tak snad to bude dobré.
Karel, (05. 03. 2013 05:51) Reagovat
Také mi vysoký tlak diagnostikovali teprve nedávno. Jsem z toho trochu rozpačitý,, ale žádné větší příznaky nemám, tak věřím, že to bude dobré. Co takhle jsem se poptával lidí ve svém okolí, tak vysoký tlak není nic výjimečného.
MichealEi, (13. 05. 2014 02:52) Reagovat
occupational therapist mental health cytotec online usa pharmacy jobs in michigan
Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Vysoký krevní tlak
Kontakty